Hulp met computer/browser

Paginacache bij Internet Explorer

Dit kan handig zijn wanneer u denkt dat u op een groepsaanvraag hebt gereageerd, maar dat deze nog steeds in de samenvatting van uw account staat.
  • Ga naar de bovenkant van de pagina in Internet Explorer
  • Kies: 'Tools'
  • Kies: 'Internet Options'
  • Ga naar: het tabblad 'General'
  • Ga naar: het onderdeel 'Browsing History'
  • Klik: 'Settings'
  • Bij ‘Check for newer versions’ kiest u ‘Automatically’
  • Sluit Internet Explorer
  • Open Internet Explorer opnieuw

De browser geschiedenis wissen


Hoe kunt u cookies accepteren